ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Държавен изпит - ОКС "Бакалавър"

петък, 12 април 2019 9:24 /
Начало:
четвъртък, 11 юли 2019
Край:
Място:
Подробности:

Държавният изпит

на студентите от специалности:

 

  1.  Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 11 юли 2019 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в зала 3034.
  2. Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език ще се проведе на  11 юли 2019 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в зала 3034.
  3. Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 11 юли 2019 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в зала 3035.

Желаещите да се явят на държавен изпит задължително трябва да подадат заявление в отдел „Студенти-бакалавър“ по специалности,

както следва:

 

  1. За специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ от 01.07.2019 г. до 09.07.2019 г.
  2. За специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език от 17.06.2019 г. до 09.07.2019 г.
  3. За специалност Творчески индустрии и бизнес“ в срок от 24.06.2019 г. до 05.07.2019 г.