ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Защита на магистърски тези

петък, 12 април 2019 9:27 /
Начало:
четвъртък, 11 юли 2019
Край:
Място:
Подробности:

Защитата на магистърските тези

на студентите от специалности

Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“

ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в заседателна зала 1075Б

 

В срок до 24.06.2019 г. в отдел „Студенти-магистър“ задължително се предават:

  • Копие от заглавната страница на магистърската теза;
  • Две снимки (размер 45/35 мм);
  • Студентска книжка с печат от библиотеката на УНСС, удостоверяващ, че студентът не дължи книги;
  • Диплома за средно образование;
  • Диплома за висше образование.

 

В срок до 09.07.2019 г. в кабинет 1076  се предава магистърската теза на хартиен и електронен носител. На заглавната страница на магистърската теза задължително трябва да има подпис на научния ръководител на студента.