ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Държавен изпит - ОКС "Бакалавър"

понеделник, 05 август 2019 8:50 /
Начало:
петък, 20 септември 2019 10:00
Край:
Място:
Зала 3034
Подробности:

Държавният изпит

на студентите от специалности:

 

  1. „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 20.09.2019 г. (петък) от 10.00 ч. в зала 3034.
  2. „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език ще се проведе на 20.09.2019 г. (петък) от 10.00 ч. в зала 3034.
  3. „Творчески индустрии и бизнес“ ще се проведе на 20.09.2019 г. (петък) от 10.00 ч. в зала 3034.
 

Желаещите да се явят на държавен изпит задължително трябва да подадат заявление в отдел „Студенти-бакалавър“ по специалности,

както следва:

 

  1. За специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ от 09.09.2019 г. до 18.09.2019 г.
  2. За специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ с преподаване на английски език от 09.09.2019 г. до 18.09.2019 г.
  3. За специалност Творчески индустрии и бизнес“ в срок от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г.