ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Среща на ръководството на ИТИБ със студентите в четвърти курс

понеделник, 21 септември 2020 13:47 /
Начало:
четвъртък, 24 септември 2020 9:00
Край:
Място:
Университетски център по интелектуална собственост, УНСС
Подробности:

 

Уважаеми колеги,

 

На 24 септември от 09.00 ч. в Университетския център по интелектуална собственост на УНСС (входа за него е във вътрешния двор на УНСС) ще се състои среща на студентите в четвърти курс от специалностите „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ с ръководството и академичния състав на Института по творчески индустрии и бизнес (ИТИБ).

По време на срещата ще получите информация относно:

 • структура и съдържание на учебния процес;
 • научните ръководители на специалностите;
 • консултации на преподавателите;
 • достъп до библиотеката по интелектуална собственост;
 • задължителните преддипломни стажове;
 • стажантската програма Pan-European Seal;
 • дистанционни курсове на Световната организация за интелектуална собственост;
 • държавните изпити по специалностите;
 • магистърски програми и предварителни изпити;
 • издаване на препоръки;
 • възможности за предоставяне на обратна връзка

Четвъртокурсниците ще получат като подарък учебни помагала за подготовка. 

Присъствието на срещата на студентите в четвърти курс е задължително.

Всички студенти в трети курс по посочените специалности също могат да присъстват.