ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

ВАЖНО! Защити на магистърски тези

петък, 13 ноември 2020 12:10 /
Начало:
четвъртък, 25 март 2021 13:00
Край:
четвъртък, 25 март 2021 17:00
Място:
ИИСТТ
Подробности:

 

Защита на магистърски тези

 

Съгласно заповед на ректора, защитите на магистърски тези ще се проведат на място в УНСС.

 

Защитата на дипломни работи на студентите от специалностИнтелектуална собственост и бизнес“ ще се на 25.03.2021 г. от 13 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета)

 

Изпитна комисия:

Председател: проф. д-р Владя Борисова 

Членове: проф. д-р Мария Ананиева Маркова 

гл. ас. д-р Николай Крушков

 

Защитата  на дипломни работи на студентите от специалностТворчески индустрии и бизнес“ със специализации „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ ще се проведе на 25.03.2021 г. от 13 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета)

 

Изпитна комисия:

Председател: проф. д-р Владя Борисова 

Членове: проф. д-р Мария Ананиева Маркова 

гл. ас. д-р Николай Крушков

 

До 16 март 2021 г. дипломантите следва да заявят желанието си да се дипломират през съответната сесия в отдел "Студенти-Магистър". За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат задължения към Библиотеката трябва да  върнат заетите  книги.

 

Носенето на маска по време на защитата е задължително! 

    

  

ОПРЕДЕЛЕНИ НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

   

  1. Еленита Ароян – проф. д-р Мария Маркова
  2. Христофор Начев – гл. ас. д-р Николай Крушков
  3. Константин Стоянов – ас. д-р Димитрина Папагалска
  4. Станислава Недкова Атанасова – гл. ас. д-р Силвия Тодорова
  5. Петър Христов Атанасов– гл. ас. д-р Силвия Тодорова
  6. Омар-Ив Маорсид Тахир – проф. д-р Мария Маркова
  7. Александра Антонова Ковачева – ас. д-р Димитър Ганчев