ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

ВАЖНО! Защити на магистърски тези

петък, 13 ноември 2020 12:10 /
Начало:
четвъртък, 25 март 2021 10:00
Край:
четвъртък, 25 март 2021 17:00
Място:
ИИСТТ
Подробности:

 

Защита на магистърски тези

 

Съгласно заповед на ректора на УНСС, държавните изпити и защити на магистърски тези ще се проведат електронно.

 

Защитата на дипломни работи на студентите от специалностИнтелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе онлайн на 25.03.2021 г. от 10:00 ч. 

 

Изпитна комисия:

Председател: доц. д-р Николай Евгениев Крушков

Членове: проф. д-р Владя Бориславова Борисова 

проф. д-р Мария Ананиева Маркова 

 

Защитата  на дипломни работи на студентите от специалностТворчески индустрии и бизнес“ със специализации „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ ще се проведе онлайн на 25.03.2021 г. от 10:00 ч.

 

Изпитна комисия:

Председател: доц. д-р Николай Евгениев Крушков

Членове: проф. д-р Владя Бориславова Борисова 

проф. д-р Мария Ананиева Маркова

  

Линк към събитието за студентите и от двете специалности ИСБ и ТИБ тук.

 

До 16 март 2021 г. дипломантите следва да заявят желанието си да се дипломират през съответната сесия в отдел "Студенти-Магистър". За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат задължения към Библиотеката трябва да  върнат заетите  книги.

   

До 16 март 2021 г. дипломантите трябва да представят своята дипломна работа, подписана на титулната страница от научния ръководител, както и на дигитален носител при административния секретар на ИИСТТ-Людмила Чакърова-Присоева. Депозира се и подписана декларация за авторство, която може да вземете от тук.