ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Консултации на преподавателите от ИИСТТ

понеделник, 15 февруари 2021 20:32 /
Начало:
Край:
събота, 15 май 2021
Място:
Подробности: