ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

ВАЖНО! Определени научни ръководители на студенти за защита на магистърски тези

четвъртък, 11 март 2021 13:03 /
Начало:
четвъртък, 11 март 2021 13:00
Край:
сряда, 30 юни 2021
Място:
ИИСТТ
Подробности:


ОПРЕДЕЛЕНИ НАУЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

   

  1. Еленита Ароян – проф. д-р Мария Маркова
  2. Христофор Начев – доц. д-р Николай Крушков
  3. Константин Стоянов – ас. д-р Димитрина Папагалска
  4. Станислава Недкова Атанасова – гл. ас. д-р Силвия Тодорова
  5. Петър Христов Атанасов– гл. ас. д-р Силвия Тодорова
  6. Омар-Ив Маорсид Тахир – проф. д-р Мария Маркова
  7. Александра Антонова Ковачева – ас. д-р Димитър Ганчев
  8. Десислава Димитрова - ас. д-р Иван Начев