ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“

четвъртък, 11 март 2021 13:37 /
Начало:
четвъртък, 24 юни 2021 10:00
Край:
четвъртък, 24 юни 2021 14:00
Място:
ИИСТТ
Подробности:

  

Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализации „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ ще се проведе на 24.06.2021 г. от 10:00 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета).

   

Изпитна комисия:

Председател: доц. д-р Николай Крушков

Членове: проф. д-р Владя Борисова и проф. д-р Мария Маркова

      

До 14 юни 2021 г. дипломантите следва:

1. Да заявят желанието си да се дипломират през съответната сесия в отдел "Студенти-Магистър". За целта трябва да носят 2 бр. снимки паспортен формат - надписани на гърба с трите имена и фак.№. В канцеларията се прави проверка на личните данни и проверка на редовността (внесени ли са всички оценки). Преди явяването в канцеларията дипломантите, които имат задължения към Библиотеката трябва да върнат заетите книги.

2. Да депозират при административния секретар на ИИСТТ в кабинет 1076 одобрената си от научния ръководител дипломна работа на хартиен носител (подписана на първата страница от научния ръководител) и на електронен носител. Към работата се прилага попълнена и подписана декларация за авторство, която можете да свалите от тук.