ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

ИИСТT към УНСС обявява кандидатстудентски прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“.

понеделник, 15 март 2021 11:47 /
Начало:
понеделник, 15 март 2021 10:00
Край:
сряда, 30 юни 2021
Място:
ИИСТТ
Подробности:

    

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) към УНСС обявява кандидатстудентски прием за иновативните специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“  и  „Творчески индустрии и бизнес“.

   

Очакваме креативни, талантливи и амбициозни студенти, с интерес и желание за развитие в необятната област на:

 • интелектуалната собственост,
 • авторското право,
 • технологичния трансфер,
 • връзката им с администрацията и бизнеса и развитието им в международен мащаб.

 

Като екип, който съчетава най-доброто от практическата и академичната област, обещаваме функционални и нестандартни програми, поднесени от иновативни преподаватели. Нашите лектори са авторитетни имена от университетската общност, уважавани личности, притежаващи утвърден бизнес статут.

    

В ИИСТТ винаги даваме на студентите  си:

 • пространство за диалог,  
 • широк поглед по актуални теми и казуси,
 • възможност за съвременно обучение,
 • реални работни насоки,
 • максимална подготовка за пазара на труда.

  

Студентите на ИИСТТ се  превръщат в ключови кадри на икономиката, търсени специалисти и перспективни експерти в съответната област, като някои от евентуалните им полета на изява може да са като експерти в:

 • Министерство на културата,
 • Министерство на икономиката,
 • Патентно ведомство на Р България,
 • Комисия за защита на конкуренцията,
 • Комисия за защита на потребителите,
 • Агенция Митници, 
 • Музикаутор, 
 • Профон, 
 • Артистаутор, 
 • Филмаутор,
 • ГДБОП,
 • Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“, сектор “Кибер сигурност“
 • Министерство на вътрешните работи,
 • Комисия за защита на потребителите и много други

   

Чрез допълнителна квалификация можете също така да упражнявате професии като представител по индустриална собственост, вещи лица, оценители и посредници по медиация във връзка с извънсъдебно решаване на спорове за права на интелектуална собственост

   

С гордост споделяме, че дейността и перспективите за обучение на ИИСТТ не се заключват само в границите образованието в България. Институтът развива дългогодишни отношения и работи в тясно сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) и обучава студенти в съвместна магистърска програма с Академията на СОИС. За успешното приключване на курсовете към Академията, се издават сертификати, които ведно с дипломата за завършена специалност биха били ценни ваши инструменти при кандидатстване за работа по специалността.

    

Възможен старт за професионална кариера в областта е и съвместното обучение и безплатната стажантска програма с Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO), по която можете да се възползвате от едногодишен платен стаж в съответните европейски институции.

     

Повече подробности за кандидатстудентската кампания може да видите на: ФБ страницата на ИИСТТ / или на https://iiptt.unwe.bg/bg/pages/15098/%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%80%d0%b8.html

   

Кандидатствайте сега, за да сте сигурни в своето утре!

 

За контакти и допълнителна информация:

Гл. ас. д-р Силвия Тодорова - silvia.todorova@unwe.bg, тел. 028195603

Ас. д-р Александър Александров - a.aleksandrov@unwe.bg, тел. 028195397