ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

ВАЖНО!! ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОНЛАЙН !

понеделник, 15 март 2021 15:57 /
Начало:
понеделник, 15 март 2021
Край:
сряда, 31 март 2021
Място:
Подробности:

  

Със заповед на ректора на УНСС, насрочените след 12 март държавни изпити и защити на магистърски тези ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ЕЛЕКТРОННО!