ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“

сряда, 23 юни 2021 12:29 /
Начало:
четвъртък, 30 септември 2021 10:00
Край:
четвъртък, 30 септември 2021 14:00
Място:
ИИСТТ
Подробности:

  

Държавният изпит за студентите от специалност „Творчески индустрии и бизнес" ОКС „Бакалавър“ ще се проведе на 30 септември 2021 г. от 10.00 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета).

  

  Председател:      доц. д-р Николай Евгениев Крушков                              

   Членове:              проф. д-р Владя Бориславова Борисова   

                                   проф. д-р Мария Ананиева Маркова

                                    х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова   

                                    х.преп. д-р Виолета Каролева Горчева   

 

Документи за явяване на държавния изпит се подават в отдел „Студенти-бакалавър“ до 24.09.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит.