ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Защитата на магистърски тези на студентите от специалности: „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“

сряда, 23 юни 2021 12:36 /
Начало:
четвъртък, 28 октомври 2021 13:00
Край:
четвъртък, 28 октомври 2021 17:00
Място:
ИИСТТ
Подробности:

  

Защитата на дипломни работи на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“, ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13:00 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер, кабинет 004 (входът към ИИСТТ е откъм вътрешния двор на Университета), от комисия в състав:  

  

 Председател: проф. д-р Владя Бориславова Борисова  

 Членове:         доц. д-р Николай Евгениев Крушков  

                            проф. д-р Мария Ананиева Маркова  

                            х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова 

                            х.преп. Владислава Огнянова Петрова