ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Държавният изпит на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“

четвъртък, 16 септември 2021 14:05 /
Начало:
четвъртък, 30 септември 2021 10:00
Край:
четвъртък, 30 септември 2021 14:00
Място:
Подробности:

  

Държавният изпит на студентите от специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ да се проведе на 30.09.2021 г. от 10.00 ч. присъствено и онлайн, съобразно епидемиологичната обстановка, от изпитна комисия в състав:

  

Председател: доц. Николай Евгениев Крушков

Членове: проф. д-р Владя Бориславова Борисова

проф. д-р Мария Ананиева Маркова

х.преп. Владислава Огнянова Петрова – Представител по ИС

   

Документи за явяване на държавния изпит се подават в отдел „Студенти-бакалавър“ до 24.09.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит.