ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“

четвъртък, 16 септември 2021 14:09 /
Начало:
четвъртък, 28 октомври 2021 13:00
Край:
четвъртък, 28 октомври 2021 16:00
Място:
Подробности:

  

Защитата на магистърски тези за специалност „Творчески индустрии и бизнес" със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“, да се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. присъствено и онлайн, съобразно епидемиологичната обстановка, от изпитна комисия в състав:

 

Председател: проф. д-р Владя Бориславова Борисова

Членове: проф. д-р Мария Ананиева Маркова

доц. Николай Евгениев Крушков

х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова - Издателство „Български бестселър“

х.преп. Владислава Огнянова Петрова – Представител по ИС

  

Документи за явяване на защити на магистърски тези се подават в отдел „Студенти-магистър“ до 18.10.2021 г. Неподалите заявление студенти в този срок няма да бъдат допуснати до изпит. Документите са:

1. 2 бр. снимки паспортен формат 45/35 мм.

2. Подписана от научния ръководител заглавна страница на магистърската теза

3. Студентска книжка с печат от Библиотеката на УНСС, че не дължите книги.

4. Диплома за средно образование.

5. Диплома за висше образования.

   

Одобрената от научния ръководител магистърска теза, заедно с декларация за поверителност, която можете да откриете в сайта в раздел/обучение/магистърски специалности, се предават на хартиен и електронен носител в кабинет 1076 на административния секретар на катедрата – г-жа Людмила Присоева, най-късно до 20 октомври