ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в културата“

събота, 08 януари 2022 15:45 /
Начало:
четвъртък, 24 март 2022 12:30
Край:
Място:
учебна зала на ИИСТТ
Подробности:
Защитата на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със спец. „Интелектуална собственост и бизнес в културата“  ще се проведе на 24 март 2022 г. от 12.30 часа в учебна зала на ИИСТТ.
Изпитната комисия ще бъде в следния състав: 

 

Председател: проф. д-р Владя Бориславова Борисова 

Членове:  

  • проф. д-р Мария Ананиева Маркова 
  • доц. д-р Николай Евгениев Крушков 
  • х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова - Издателство „Български бестселър“ 
  • х.преп. Владислава Огнянова Петрова – Представител по ИС 
Срокът за подаване на документите за явяване на защита на магистърска теза е до 14.03.2022 г. в ОКС "Магистри".
Документите следва да съдържат:
- титулна страница, подписана от научен ръководител;
- 2 броя снимки /паспортен формат/;
- печат от библиотеката за липса на невърнати книги.
Магистърските тези се представят в 3 екз., на хартиен носител, заедно с молба и декларация по образец в кабинет 1076 до 17.03.2022 г. вкл.