ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Държавен изпит на специалност “Творчески индустрии и бизнес”

неделя, 03 април 2022 16:42 /
Начало:
четвъртък, 23 юни 2022 10:00
Край:
четвъртък, 23 юни 2022
Място:
Конферентна зала на ИИСТТ
Подробности:
Държавният изпит на специалност “Творчески индустрии и бизнес” ще се проведе на 23.06.2022 г.  от 10.00 часа в конферентна зала на ИИСТТ от изпитна комисия в състав:  
 

                      Председател:        доц. д-р Николай Евгениев Крушков                                                    Членове:                 проф. д-р Владя Бориславова Борисова                                                            проф. д-р Мария Ананиева Маркова                                                          гл. ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска 

                                                         х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова  
                                                         х.преп. Лилия Миткова Йотова  

Срокът за представяне на изискуемите документи, които се подават от кандидатите за явяване на Държавен изпит е до 20.06.2022 г. включително.