ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Държавен изпит на специалност „Интелектуална собственост и бизнес“

неделя, 03 април 2022 16:45 /
Начало:
четвъртък, 23 юни 2022 10:00
Край:
четвъртък, 23 юни 2022
Място:
Учебна зала на ИИСТТ
Подробности:
Държавният изпит на специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 23.06.2022 г. от 10.00 ч.  в учебната зала на ИИСТТ, от изпитна комисия в състав:   
         
 
                            Председател: доц. Николай Евгениев Крушков  

                             Членове:         проф. д-р Владя Бориславова Борисова                                                          проф. д-р Мария Ананиева Маркова                                                          гл. ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска 

                                                        х.преп. Биляна Петьова Димитрова 
Срокът за представяне на изискуемите документи, които се подават от кандидатите за явяване на Държавен изпит е до 20.06.2022 г. включително.