ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Държавен изпит на специалност „Интелектуална собственост и бизнес“

неделя, 03 април 2022 16:45 /
Начало:
четвъртък, 23 юни 2022 10:00
Край:
четвъртък, 23 юни 2022
Място:
Зала 2009
Подробности:
Държавният изпит на специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 23.06.2022 г. от 10.00 ч.  в учебната зала на ИИСТТ, от изпитна комисия в състав:   
         
 
Председател:     доц. Николай Евгениев Крушков  

                             Членове:        проф. д-р Мария Ананиева Маркова                                                         доц. д-р Радко Асенов Радев                                                        гл. ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска                                                        ас. д-р Иван Начев Начев                                                        х.преп. Биляна Петьова Димитрова 

Срокът за представяне на изискуемите документи, които се подават от кандидатите за явяване на Държавен изпит е до 20.06.2022 г. включително.