ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“

неделя, 03 април 2022 16:47 /
Начало:
четвъртък, 23 юни 2022 13:00
Край:
четвъртък, 23 юни 2022
Място:
Учебна зала на ИИСТТ
Подробности:
Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със специалност „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специалност „Интелектуална собственост и бизнес в културата“  ще се проведе на 23 юни 2022 г. от 13.00 в учебна зала на ИИСТТ от изпитна комисия в следния състав: 
                 
                  Председател: проф. д-р Владя Бориславова Борисова  

                  Членове:          проф. д-р Мария Ананиева Маркова                                                доц. д-р Николай Евгениев Крушков                                                х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова - Издателство „Български бестселър“

Срокът за подаване на документите за явяване на защита на магистърска теза е до 16.06. 2022 г. включително в ОКС "Магистри" и кабинет 1076.
Документите следва да съдържат:
- титулна страница, подписана от научен ръководител;
- 2 броя снимки /паспортен формат/;
- печат от библиотеката за липса на невърнати книги.
Магистърските тези се представят в 3 екз., на хартиен носител, заедно с молба и декларация по образец в кабинет 1076.