ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Държавен изпит на специалност “Творчески индустрии и бизнес”

вторник, 28 юни 2022 14:39 /
Начало:
четвъртък, 29 септември 2022 10:00
Край:
Място:
Конферентна зала на ИИСТТ
Подробности:

  

Държавен изпит на специалност “Творчески индустрии и бизнес” ще се проведе на 29.09.2022 г.  от 10.00 часа в конферентна зала на ИИСТТ. 

Изпитна комисия:

Председател:   доц. Николай Евгениев Крушков

Членове:            проф. д-р Мария Ананиева Маркова   

                      доц. д-р Радко Асенов Радев  

              гл. ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска  
              ас. д-р Иван Начев Начев  
              х.преп. Биляна Петьова Димитрова - 

              експерт по интелектуална собственост 

За държавен изпит от специалностите -  "Творчески индустрии и бизнес" и "Интелектуална собственост и бизнес", документи се приемат от 26 до 28.09.2022г.