ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Държавен изпит на специалност „Интелектуална собственост и бизнес“

вторник, 28 юни 2022 14:41 /
Начало:
четвъртък, 29 септември 2022 10:00
Край:
Място:
Учебна зала на ИИСТТ
Подробности:

  

Държавният изпит на специалност „Интелектуална собственост и бизнес“ ще се проведе на 29.09.2022 г. от 10.00 ч.  в учебната зала на ИИСТТ. 

Изпитна комисия:

Председател:   доц. Николай Евгениев Крушков   

Членове:            проф. д-р Мария Ананиева Маркова   
                              доц. д-р Радко Асенов Радев  

                              гл. ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска  
                              ас. д-р Иван Начев Начев  
                              х.преп. Биляна Петьова Димитрова -  

                              експерт по интелектуална собственост 

За държавен изпит от специалностите -  "Творчески индустрии и бизнес" и "Интелектуална собственост и бизнес", документи се приемат от 26 до 28.09.2022г.