ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Защита на магистърски тези

вторник, 28 юни 2022 14:42 /
Начало:
четвъртък, 29 септември 2022 13:00
Край:
Място:
Учебна зала на ИИСТТ
Подробности:

  

Защита на магистърски тези на студентите от специалности „Интелектуална собственост и бизнес“, „Творчески индустрии и бизнес“ със специалност „Интелектуална собственост и бизнес в индустрията“ и „Творчески индустрии и бизнес“ със специалност „Интелектуална собственост и бизнес в културата“  ще се проведе на 29.09.2022 г. от 13.00 в учебна зала на ИИСТТ. 

Изпитна комисия:

Председател:   доц. д-р Николай Евгениев Крушков  
Членове:           проф. д-р Мария Ананиева Маркова   
                             доц. д-р Радко Асенов Радев  

                             гл. ас. д-р Димитрина Николаева Папагалска 

                             ас. д-р Иван Начев Начев 

                             х.преп. д-р Юлияна Кирилова Томова - 

                            Издателство „Български бестселър“

Документи, необходими за явяване на защита на магистърски тези се приемат до 19.09.2022г. в отдел "Магистри". Необходимите документи включват:

  • 2 снимки/паспортен формат/
  • Титулна страница на дипломната работа
  • Служебна бележка от Университетската библиотека 

Катедра "ИСТТ" приема предаване на магистърски тези до 08.09.2022г.  включително.