ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Публична лекция "Дизайнът - стратегия за развитие на конкурентна икономика"

сряда, 12 октомври 2022 13:32 /
Начало:
петък, 14 октомври 2022 14:00
Край:
Място:
ИИСТТ
Подробности:

 

 

На 14 октомври от 14.15 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на Университета за национално и световно стопанство ще се проведе

 

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

НА ТЕМА

„ДИЗАЙНЪТ – СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА“

 

Лектор: акад. проф. диз. Сашо Драганов

 

Кратка биография на лектора

Проф. Драганов е завършил магистратура по Индустриален Дизайн от Висше училище по Индустриален дизайн, „Burg Giebichenstein“, Halle Saale, Германия, специалност „Дизайн на продукти и оръдия на труда“. Хабилитиран професор в Технически университет – София, академик в „Българска академия за наука и изкуства“ и академик в „Международна академия на обединените българи“.

Работил е като научен сътрудник в „Централен институт за играчки“ в гр. Зонеберг и преподавател в специалността към Висшето училище по Индустриален дизайн, „Burg Giebichenstein“, Halle Saale, Германия; дизайнер в студиото за микроелектроника в „Централен институт за промишлена естетика“ – София; главен дизайнер в „Център за внедряване в промишлеността“ към „Българска индустриална стопанска асоциация - БИСА“ – София; главен дизайнер в обединение „Микропроцесорни системи“ – Правец и като дизайнер на свободна практика.

Член е на „Съюза на немските художници“, секция „Дизайн“. Носител е на златен и сребърен медал за заслуги на ТУ – София.