ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Публична лекция "Дигитални предизвикателства пред интелектуалната собственост в творческите индустрии"

сряда, 26 октомври 2022 13:03 /
Начало:
понеделник, 31 октомври 2022 14:30
Край:
Място:
Конферентна зала на ИИСТТ
Подробности:

 

На 31 октомври 2022 г. от 14.30 в Конферентна зала на ИИСТТ ще се проведе публична лекция на ас. д-р Димитър Ганчев на тема "Дигитални предизвикателства пред интелектуалната собственост в творческите индустрии".

 

ас. д-р Димитър Ганчев

Д-р Димитър Ганчев е заместник-директор в сектор „Авторско право и творчески индустрии“ в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в Женева. В своята професионална дейност в СОИС д-р Ганчев се фокусира върху въпроси, свързани с икономическите аспекти на авторското право и сродните му права, техния принос за икономическото развитие, както и използването на авторското право от творците в ежедневната им дейност. Той е отговарял за изследователски проекти в СОИС за установяване на методологии за оценка на икономическото, социалното и културното въздействие на авторското право върху творческите индустрии, оценка на въздействието на пиратството, предоставяне на доказателства за изготвяне и прилагане на политика свързани с авторско право, изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността относно творческите индустрии.

 

Д-р Ганчев е гражданин на България. Има докторска степен по икономика от Софийския университет за национално и световно стопанство и магистърска степен по международни отношения от Московския държавен институт за международни отношения. Член-учредител е на Българската национална асоциация по интелектуална собственост. Д-р Ганчев има множество публикации в областта на творческите индустрии, интелектуалната собственост и въпросите на външната политика.