ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Кръгла маса „Интелектуалната собственост в интернет – предизвикателства пред системата на интелектуалната собственост и възможни решения“

сряда, 25 октомври 2023 11:54 /
Начало:
петък, 27 октомври 2023 14:00
Край:
Място:
ИИСТТ
Подробности:

  

На 27 октомври 2023 г. от 14.00 ч., в Конферентна зала на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер „Проф. д-р Борислав Борисов“ на УНСС ще се проведе кръгла маса „Интелектуалната собственост в интернет – предизвикателства пред системата на интелектуалната собственост и възможни решения“.

Развитието на дигиталните технологии и дигиталната трансформация създават нови условия и казуси пред науката и бизнеса. Системата на интелектуалната собственост е поставена пред предизвикателството да търси и дава отговори на тези предизвикателства.

Кръглата маса ще даде възможност да се идентифицират проблеми и дискутират казуси, свързани с правата на интелектуална собственост в интернет като нова среда за науката и бизнеса, от представители на академичната общност, на професионални организации, юристи, експерти на Министерство на културата, на творческите индустрии и бизнеса.