ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост"

четвъртък, 08 май 2014 11:19

Национален семинар на тема „Медиация по интелектуална собственост“ се проведе в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Института по интелектуална собственост и лидерство (ИИСЛ) и Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд. В семинара участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, Марсело ди Пиетро Пералта, директор на Академията на СОИС, Адам Ратрей, началник сектор „Информация и международни връзки“ към Центъра за арбитраж и медиация към СОИС, Васил Петков, директор на дирекция "ООН и сътрудничество за развитие" в Министерството на външните работи, Георги Дамянов, директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерството на културата, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, Милена Гунчева, председател на Комисията на Центъра за спогодба и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд, зам.-ректори на УНСС, представители на Патентното ведомство, съдии от СГС, СРС и Върховния административен съд и др.

Отляво надясно: Марсело ди Пиетро Пералта, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Борислав Борисов, доц. д-р Владя Борисова, Адам Ратрей, Милена Гунчева

Националният семинар е поредното доказателство за ползотворното сътрудничество между нашия университет и Световната организация по интелектуална собственост, изтъкна в приветственото си слово ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той припомни началото на връзките между двете институции през юли 2000 г., когато тогавашният генерален директор на СОИС д-р Камил Идрис беше удостоен със званието „доктор хонорис кауза на УНСС“, а три години по-късно присъства на откриването на първия в България Център по интелектуална собственост (ЦИС) – предшественик на сегашния ИИСЛ. През 2009 г. новоизбраният генерален директор на СОИС д-р Франсис Гъри направи първото си посещение в чужда държава у нас и това бе забележителен знак за авторитета на Центъра по интелектуална собственост и на неговия директор проф. Борислав Борисов, посочи проф. Статев. Той конкретизира, че в академичното си слово като „доктор хонорис кауза на УНСС“ д-р Гъри e подчертал ролята на ЦИС като бъдещ регионален център на Балканите за обучение по интелектуална собственост. Ректорът се спря на важните споразумения за сътрудничество, проведените международни конференции, семинари и кръгли маси, публичните лекции на представители на СОИС и др.

В голямата конферентна зала

През последните 14 години под ръководството на проф. Борислав Борисов, директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, беше извършена широкомащабна работа, изтъкна проф. Статев и посочи някои от фактите: Рамковото споразумение за сътрудничество между УНСС и СОИС от 2001 г. и споразумението от 2011 г. за сътрудничество между двете институции (за разработване и администриране от ИИСЛ на интернет сайт на СОИС за обучение по интелектуална собственост за страните в преход), трите проекта, възложени от световната организация, системата за дистанционно обучение по интелектуална собственост за малки и средни предприятия IP PANORAMA, проекта IP Teaching Website, съвместната магистърска програма между WIPO Academy и УНСС и др. Тези впечатляващи резултати станаха възможни благодарение на проф. Борислав Борисов, акцентира ректорът върху  изключителния принос на проф. Борисов в развитието на сътрудничеството между УНСС и СОИС. Той изтъкна неговата истинска всеотдайност, неизчерпаема енергия и незаменимата му роля в тази високоотговорна дейност.

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев връчи сертификат и възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“ на директора на Академията на СОИС Марсело ди Пиетро Пералта.

Ректорът проф. Статев (вдясно) връчва възпоменателния медал на Марсело ди Пиетро Пералта

Горд и щастлив съм да съм тук в съвместно организирания от СОИС и университета важен форум, посочи Марсело ди Пиетро Пералта. Значението на тематиката непрекъснато нараства, в икономиката на знанието правата на интелектуалната собственост играят голяма роля, подчерта той. Директорът на Академията на СОИС се спря на предизвикателствата пред световната организация и системата за защита на интелектуалното право, която трябва да бъде ефективна и полезна не само за големите фирми. Той обърна внимание и на предоставените права за закрила, алтернативните начини за решаване на спорове и конфликти и др.

Участници във форума

Направени са вече първите стъпки, създадена е група за изработването на национална стратегия за интелектуална собственост, за да може държавата да се развива в тази насока, изтъкна Васил Петков, директор на дирекция "ООН и сътрудничество за развитие" в Министерството на външните работи. Темата за интелектуалната собственост ще придобие все повече сила и развитие през следващите години. Петков увери присъстващите, че СОИС може да гледа на МВнР като на съюзник. Основата на  взаимодействието е поставено още през 2008 г. с подписването на меморандум за сътрудничество между СОИС и МВнР.

Медиацията е по-лесен и по-евтин начин за постигане на съгласие между спорещите страни, каза Георги Дамянов, директор в дирекция "Авторски и сродни права" към Министерството на културата. Нашето ведомство приветства организацията на това събитие, защото медиацията е част от Закона за авторските и сродните му права, изтъкна Дамянов. Медиацията е много необходима практика и при спорове между правоимащи и ползватели, улеснява контактите между страните, допълни той.

Георги Дамянов (в средата) приветства участниците в семинара

Този семинар ще даде нов импулс и вдъхновение за работа, посочи Милена Гунчева, председател на Комисията на Центъра за спогодба и медиация към Софийския районен съд и Софийския градски съд. Тук присъстват хора с творческо и иновативно мислене, целта е важна и значима, това е среща на нови виждания и идеи, която ще открие и нови пътища за развитие, каза Гунчева.

Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, изтъкна ползотворното сътрудничество със СОИС и бе категоричен, че има какво още да се направи в областта на медиацията по интелектуална собственост.

Отдясно-наляво: проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, Цветан Симеонов, председател на БТПП, съдия Даниела Мавродиева от Върховния административен съд, съдия Борислав Белозелков от Върховния касационен съд

Първи основен доклад „Интелектуалната собственост (въведение)“ изнесе пред участниците в семинара проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство. Той очерта в хронология и развитие особеностите на собствеността в условията на индустриалната революция, същността на противоречията, действието на различните конвенции и съюзи и др. Проф. Борисов се спря на въвеждането на понятието „интелектуална собственост“, учредяването на СОИС, правата върху обектите на интелектуалната собственост като материализирани резултати на интелектуалния труд, патентите за изобретения, промишления дизайн, търговските марки, патентните войни и т.н.

Проф. д-р Борислав Борисов изнесе основен доклад 

Въведение в темата за медиацията направи адвокат Симона Такова, медиатор и представител по индустриална собственост. За „Правната уредба на медиацията по интелектуална собственост в България“ говори доц. д-р Владя Борисова от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. Представяне на Центъра за арбитраж и медиация към СОИС направи Адам Ратрей, началник сектор „Информация и международни връзки“ към Центъра в СОИС, който открои и потенциалните преимущества на медиацията и споровете в областта на интелектуалната собственост.

Основни теми на семинара бяха също „Практиката на съда по медиация по граждански и търговски дела“, „Практика на съда в областта на интелектуалната собственост“, „Медиацията – практиката на СОИС и реални казуси“, „Услуги за алтернативно разрешаване на спорове за определени сектори към СОИС, включително национална система за интелектуална собственост“.

Работата на форума бе излъчвана онлайн.

Галерия снимки от Национален семинар "Медиация по интелектуална собственост" ...