ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия“

сряда, 18 октомври 2017 13:38

Двудневен национален семинар „Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средните предприятия“ събра в университета представители на академичната наука, на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), специалисти от Патентното ведомство, МОН, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата, чуждестранни участници от Международната изпълнителна организация по лицензиране на Шотландия, експерти от Португалия, както и представители на бизнеса – „Метис“ ООД, „Кейт“ ООД, „Спесима“ ООД и др. Форумът е организиран от СОИС, в сътрудничество с Патентното ведомство на Р България и УНСС. 

В голямата конферентна зала

На откриването на семинара в голямата конферентна присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, директор на Университетския център по интелектуална собственост, доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство, г-жа Силвия Трпковска, старши програмен служител, дирекция „Малки и средни предприятия“, сектор „Подкрепа за предприемачеството“, отдел „Страни в преход и развити страни“ на СОИС, г-жа Мариета Захариева, изпълнителен директор на ИАНМСП, г-н Петър Денев, зам.-председател на БСК. 

При откриването на семинара (отляво надясно): г-н Петър Денев, г-жа Силвия Трпковска, проф. Стати Статев, доц. Владя Борисова, проф. Борислав Борисов, д-р Петко Николов,г-жа Мариета Захариева

Националният семинар е поредното доказателство за лидерската роля на УНСС в областта на обучението и изследванията в областта на интелектуалната собственост, на дългогодишното и ползотворно партньорство на нашия университет със СОИС, изтъкна в приветствието си проф. Статев.

Ректорът специално подчерта изключителните заслуги и огромния принос на проф. Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, създател и дългогодишен ръководител на катедра „Интелектуална собственост“, сега директор на Университетския център по интелектуална собственост. Благодарение на прозорливостта и упоритата работа на проф. Борисов, нашият университет стана първият в България, който започна обучение и изследвания в областта на интелектуалната собственост, посочи проф. Статев. Той изтъкна също, че идея на почетния ректор е създаването на първата катедра и първия център по интелектуална собственост в страната, че проф. Борисов е човекът, поставил основите на сътрудничеството със СОИС и Световната академия по интелектуална собственост. „Това, което проф. Борисов направи преди повече от четвърт век, днес продължава своето достойно развитие, за което искам сърдечно да му благодаря“, изтъкна ректорът.

Проф. Статев

Проф. Статев открои впечатляващото участие в семинара на изтъкнати чуждестранни и български учени, изявени изследователи и експерти в областта на интелектуалната собственост. Той определи темите на форума като уникални за българската теория и практика. Ректорът изрази убеденост, че докладите и дискусиите ще предизвикат голям интерес сред изследователите и експертите в областта на интелектуалната собственост. 

Участници в семинара 

Проф. Борисов благодари за добрите думи, които прие адресирани не само към него, но и към целия колектив. Той увери присъстващите, че винаги може да се разчита на подкрепата, съдействието и домакинството на УНСС за сътрудничеството с всички заинтересовани структури, най-вече със СОИС и Патентното ведомство. Почетният ректор приветства г-жа Силвия Трпковска „като представител на съседна Македония и близък народ“ в СОИС, както и д-р Петко Николов, като председател на Патентно ведомство на Република България. Проф. Борисов отбеляза, че сътрудничеството между университета, Патентното ведомство и СОИС ще има нови измерения, с нови инициативи и полезни резултати и за бизнеса в страната.

Проф. Борисов

Няма по-висш труд от интелектуалния, креативния, творческия труд, изтъкна проф. Борисов. По думите му културата има различни измерения и видове, но няма дейност, в която тя да не е съществена част. Смисълът е да се получи продукт в най-добрия му вид, който да удовлетворява потребителя, каза той и даде примери от бизнеса. Колко различна култура на интелектуалната собственост трябва да има в бизнеса, попита проф. Борисов и посочи, че тя се постига именно с образование.

Приветствам идеята и тематиката на този семинар, отбеляза почетният ректор. Темата за създаване на култура за интелектуалната собственост сред малките и средните предприятия е попадение. Тя е много важна и съществена, защото в България тези предприятия съставляват  99% от цялата индустрия, заяви проф. Борисов.

По време на форума

 Отдавна чувствам УНСС като мой дом благодарение на сътрудничеството, което с проф. Борисов стартирахме преди време, отбеляза д-р Петко Николов. Смятам, че темата на семинара е особено важна днес, когато полагаме усилия да постигнем устойчиво развитие на българската икономика, посочи той като уточни, че това е не само национален, но и световен въпрос. Основното предизвикателство пред малките и средните предприятия от различните сектори на икономиката е да съумеят да повишат своята иновативност, формулира д-р Николов. Той конкретизира, че Патентното ведомство работи успешно за създаване на условия за ефикасна и навременна защита на интелектуалните права, за подпомагане на икономиката, основана на знания и иновации.

Д-р Николов и г-жа Захариева

 Г-жа Силвия Трпковска приветства участниците в семинара от името на генералния директор на СОИС. Тя коментира голямото значение на форума и посочи, че бизнесът разчита на иновации, на непрестанните усилия и добре разчетените стратегии.

За необходимостта от поредица семинари с по-голямо участие на бизнеса говори г-жа Мариета Захариева.  Тя се спря на рисковете от разкриването на технологични тайни, авторскоправната закрила на производството и др.  

Г-жа Силвия Трпковска и проф. Статев

Днес навсякъде се говори за развитие и растеж, а световната практика показва, че просперитетът се базира на интелектуалната собственост, посочи г-н Петър Денев. В Европа се говори за дигитална култура и тя е новият вектор, който ще тегли икономиката напред, заяви той.

Г-н Петър Денев

Двудневният семинар продължи с пленарни сесии. „Интелектуална собственост и бизнес“ беше темата на доклада на проф. д-р Борислав Борисов в сутрешната сесия на форума. Водещи теми на мероприятието бяха и конкурентоспособността на бизнеса, чрез ефективното използване на интелектуалната собственост; маркетингът на продуктите на интелектуалната собственост, в частност създаване на бранд имидж, използване на дизайн за завладяване на пазарни дялове и други. Бяха представени успешни бранд и маркетингови практики. Вторият ден на семинара обмени експертен опит по теми, свързани с управлението на интелектуалната собственост за бизнес цели; разработването на стратегия за управление на интелектуалната собственост; интелектуална собственост и международна търговия, мърчандайзинг, франчайзинг и лицензиране. Представена бе и фирмената стратегия за управление на интелектуалната собственост на водещи предприятия.

Галерия снимки от Национален семинар „Създаване на култура за интелектуалната собственост сред мал ...