ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Големите данни и интелектуалната собственост“

сряда, 16 октомври 2019 8:33

 

 

 

 

Институтът по творчески индустрии и бизнес на УНСС, съвместно със Съвета по иновации при БТПП, организират кръгла маса на тема:

Перспективи пред развитието на иновациите в сферата

на Големите данни и интелектуалната собственост“

Участие в кръглата маса ще вземат и членовете на Съвета на браншовите организации и на Клуба на смесените палати при БТПП.

 

Кръглата маса ще се проведе  на 29 октомври 2019 г. (вторник) от 14,00 ч до 17,00 ч, БТПП, ул. “Искър”№ 9, конферентна зала А, ет. 1.

 

По време на събитието ще бъдат представени: проектът „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” към УНСС и значението на Политиката за интелектуална собственост на УНСС за технологичния трансфер на иновации.

 

Кръглата маса ще бъде обособена в три части:

Официално откриване

  • г-н Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП
  • проф. д.ик.н. Стати Статев – ректор на УНСС

Презентации

  • проф. д.ик-н. Валентин Кисимов - директор на Центъра за компютърни иновативни системи на УНСС, главен координатор и зам.-ръководител на  проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” с презентация „Представяне на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”;
  • проф. д-р Камелия Стефанова - декан на факултет "Приложна информатика и статистика" на УНСС; ръководител катедра "Информационни технологии и комуникации" с презентация „Научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”;
  • проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС; директор на Офиса за трансфер на технологии за Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” с презентация „Политика по интелектуална собственост на университетите. Ролята на интелектуалната собственост за технологичния трансфер“.

Дискусия

  

КРЪГЛАТА МАСА Е ПОСВЕТЕНА НА 100-ГОДИШНИНАТА НА УНСС

 

 

 

  


  

 

 

 

 

 


Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на Голе ...