ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Подписа се споразумение за сътрудничество между ИТИБ и ИАНМСП

вторник, 18 февруари 2020 16:17

  

Института за творчески индустрии и бизнес (ИТИБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) подписаха Споразумение за сътрудничество , което ще спомогне за повишаването на информираността на българските МСП относно въпросите на интелектуалната собственост и трансфера на технологии.

Документът бе подписан по време на среща между изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков и директора на ИТИБ проф. д-р Владя Борисова.

 

 

Споразумението предвижда съвместно организиране на информационни срещи, дни на отворените врати, обучителни семинари и други мероприятия, което ще позволи на бизнеса да получи лесен достъп до информация относно програмите на Института за обучения и консултации, както и за изследванията му в областта на интелектуалната собственост, иновационните и културните индустрии, дигитализацията и културното наследство.

Двете страни в срещата се обединиха около мнението, че насърчаването на трансфера на технологии към бизнеса е от съществено значение за иновативното развитие на страната. Г-н Таков разказа повече за работата на Агенцията относно подобряването на контакта между академичния свят и предприятията, като информира проф. Борисова за предстоящото събитие на ИАНМСП, организирано съвместно с Българската академия на науките под надслов “Наука за бизнес”, което ще представи последните достижения на БАН, готови да се превърнат в успешен бизнес.

Изпълнителният директор на ИАНМСП представи пред директорът на ИТИБ и една от най-новите инициативи на Агенцията за повишаване на компетентностите на българските МСП – серията уебинари SMEs Webinars, като в рамките на срещата двамата се договориха за съвместно организиране на онлайн семинари, в които представетили на Института ще проведат серия лекции, в които да представят възможностите за разработването и внедряването на технологии от научните звена в бизнес структурите. Също така бе договорено и провеждането на обучения за бенефициентите на ИАНМСП по Национален иновационен фонд, в рамките на което представителите на българските МСП ще повишат компетентностите си по темите за интелектуалната собственост и иновационните индустрии.

В рамките на срещата г-н Таков пое ангажимент институцията, която ръководи, да изготви проучване относно нуждите и очакванията на бизнеса относно технологиите и технологичния трансфер.

 

  

 

 

 

 

 

 

Галерия снимки от Подписа се споразумение за сътрудничество между ИТИБ и ИАНМСП ...