ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Партньорство между ИТИБ и БТПП

понеделник, 24 февруари 2020 10:14

 

В БТПП бе проведена работна среща между председателя на Палатата Цветан Симеонов, проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по творчески индустрии и бизнес  към УНСС, и доц. Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации към БТПП.

 

Проф. Борисова представи дейността на Института, който е основно звено на УНСС за научноизследователска дейност, обучение и професионална подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост в образователно-квалификационни степени „бакалавър“, „магистър“ и образователно-научна степен „доктор“. ИТИБ е научноизследователско звено на национално и международно ниво. Организира и провежда изследвания в областта на интелектуалната собственост, иновационните индустрии, културните индустрии, дигитализацията и културното наследство. В партньорство с компетентните държавни институции участва в разработването на националното законодателство и стратегическите документи в областта на интелектуалната собственост.

 

Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи услугите, които извършва Палатата в подкрепа на дейността на фирмите. По време на срещата се обсъдиха възможности за изпълнение на съвместни проекти, като продължение на дейностите, изпълнявани по съществуващото споразумение за сътрудничество между БТПП и УНСС. Проф. Борисова направи конкретни предложения, свързани с партньорство в областта на извършване на първични експертни консултации за фирмите, членове на БТПП, в областта на интелектуалната собственост. Обсъдени бяха възможности за общи инициативи в рамките на тазгодишното честване на 125 години от създаване на Българската търговско-промишлена палата, както и други форми на сътрудничество за подпомагане на бизнеса при решаване на въпросите на интелектуалната собственост за целите на технологичния трансфер и иновационното развитие.

Източник: БТПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Галерия снимки от Партньорство между ИТИБ и БТПП ...