ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Събития

Институтът е с ново име!

понеделник, 09 ноември 2020 16:17

  

 

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И КОЛЕГИ,

 

с Постановление № 294 на Министерския Съвет от 29 октомври 2020 година

 

„Институт по творчески индустрии и бизнес“ на УНСС

 

се преименува на:

 

„Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС

(ИИСТТ/IIPTT)

 

Промяната в наименованието напълно кореспондира с компетенциите на ИИСТТ, отразява структурата на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO) и затвърждава централната роля, която ИИСТТ оказва в обучението и професионалната подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост; развитието на научноизследователската дейност; предоставянето на експертиза по въпросите на интелектуалната собственост и свързания с това технологичен трансфер както за бизнеса, така и за държавното управление.

 

Вярвам, че тази промяна ще разшири съвместната ни дейност и ползотворното ни сътрудничество!

 

С уважение,

проф. д-р Владя Борисова

Директор

ИИСТТ на УНСС

 

 

 

 

 

 

 


 

 


Галерия снимки от Институтът е с ново име! ...