ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Конкурс за лого на ИИСТТ

сряда, 16 декември 2020 14:46

 

          Photo by Alice Dietrich on Unsplash

Важно: Срокът за обявяване на победител в конкурса за създаване на лого на ИИСТТ се удължава до 19.02.2021 г. поради големия брой участници.


Общи условия на конкурс за създаване на графичен знак (лого) на

Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер

 

 

Организатор на конкурса:

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ)

 

Цел на конкурса:

Да се създаде графичен знак (лого),  изобразяващи същността от дейността на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

 

Критерии за участие:

Конкурсът е насочен към ученици (горен курс), студенти и дизайнери с интерес в областта на графичния дизайн, интелектуалната собственост, технологиите.

Кандидатите трябва да представят кратко CV и подписана декларация, по образец, с която удостоверяват, че са запознати и приемат условията на конкурса, че са автори на предложението, както и че проектът е разработен единствено за целите на този конкурс и в допълнение , че ако бъдат класирани на първо място ще подпишат договор за използване с ИИСТТ.

Кандидатите трябва да представят декларация за съгласие за обработване на личните им данни.

 

Техническо задание:

 1. Проектите на лого трябва да са авторски и да са създадени специално за конкурса.
 2. Няма ограничение за брой дизайни на лога, с които един участник може да участва в конкурса.
 3. Кандидатите трябва да предоставят кратко описание на идеята на предложеното лого в word формат (до 1800 знака).
 4. Графичният образ трябва да е разбираем и функционален, креативен, оригинален, асоциативен на дейността на ИИСТТ. Запознайте се с нея чрез официалния уебсайт на Института https://iiptt.unwe.bg/ и официалния FB профил на Института https://www.facebook.com/iiptt.
 5. Проектът за лого трябва да се предостави в двуезичен вариант. Да включва надписа: "Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер" и/или „ИИСТТ“ , изписан на български език и във вариант на английски език, както следва:  „Institute of intellectual property and technology transfer" и/или „IIPTT“.
 6. Проектът трябва да се предостави във векторен файл PDF, EPS, както и в растерен файл JPEG, PNG с размери минимум 800 px, максимум 2000 px.
 7. В заданието трябва да бъдат посочени употребените шрифтове, като се използват само шрифтове от Google Fonts.
 8. Посочва се  цветова гама за брандиране.

 

Подаване на предложенията:

Предложенията се подават на електронен носител на e-mail адрес news-iiptt@unwe.bg

В срок от два работни дни след изпращане на предложението Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер ще потвърди неговото получаване и допускането му до участие в конкурса.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер има  право  да  публикува  на интернет страницата си и официалните си социални мрежи  представените проекти - изображение и описание, както и да ги предоставя на медиите, но единствено във връзка с конкурса.

Подадените предложения ще бъдат прегледани и обработени от жури в състав: представители от ръководния екип на Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер; един представител на Издателски комплекс – УНСС; един външен член на жури посочен от ръководството на ИИСТТ.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер ще покани  автора на спечелилия проект, за да бъде сключен договор за използване на логото и другите създадени авторски материали от страна на ИИСТТ.

 

Важно: До конкурса няма да бъдат допускани лога, които се състоят от или включват гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, на държави, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации. Няма да бъдат допускани и лога, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави.

 

Срокове:

 1. Официално обявяване на конкурса – 16.12.2020 г.
 2. Срок за подаване на предложения – 31.01.2021 г.
 3. Срок за оценка на предложенията – 01.02.2021 г. – 10.02.2021 г.
 4. Срок за обявяване на призово място – 11.02.2021 г. – 12.02.2021 г.

 

Награден фонд:

 • Грамота от директора на ИИСТТ;
 • Христоматийно издание: „Интелектуалната собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи“ с автори  проф. Борислав Борисов и проф. Владя Борисова;
 • Безплатно онлайн обучение по дисциплината „Авторско право и сродни права“ към Академията на СОИС по съвместната им програма с ИИСТТ;
 • Неплатен стаж в издателския комплекс на УНСС (при желание от страна на победителя).

 

Галерия снимки от Конкурс за лого на ИИСТТ ...