ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Конкурс за лого на ИИСТТ

сряда, 16 декември 2020 14:46

 

          Photo by Alice Dietrich on Unsplash

Общи условия на конкурс за създаване на графичен знак (лого) на

Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер

 

 

Организатор на конкурса:

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ)

 

Цел на конкурса:

Да се създаде графичен знак (лого),  изобразяващи същността от дейността на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер.

 

Критерии за участие:

Конкурсът е насочен към ученици (горен курс), студенти и дизайнери с интерес в областта на графичния дизайн, интелектуалната собственост, технологиите.

Кандидатите трябва да представят кратко CV и подписана декларация, по образец, с която удостоверяват, че са запознати и приемат условията на конкурса, че са автори на предложението, както и че проектът е разработен единствено за целите на този конкурс и в допълнение , че ако бъдат класирани на първо място ще подпишат договор за използване с ИИСТТ.

Кандидатите трябва да представят декларация за съгласие за обработване на личните им данни.

 

Техническо задание:

 1. Проектите на лого трябва да са авторски и да са създадени специално за конкурса.
 2. Няма ограничение за брой дизайни на лога, с които един участник може да участва в конкурса.
 3. Кандидатите трябва да предоставят кратко описание на идеята на предложеното лого в word формат (до 1800 знака).
 4. Графичният образ трябва да е разбираем и функционален, креативен, оригинален, асоциативен на дейността на ИИСТТ. Запознайте се с нея чрез официалния уебсайт на Института https://iiptt.unwe.bg/ и официалния FB профил на Института https://www.facebook.com/iiptt.
 5. Проектът за лого трябва да се предостави в двуезичен вариант. Да включва надписа: "Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер" и/или „ИИСТТ“ , изписан на български език и във вариант на английски език, както следва:  „Institute of intellectual property and technology transfer" и/или „IIPTT“.
 6. Проектът трябва да се предостави във векторен файл PDF, EPS, както и в растерен файл JPEG, PNG с размери минимум 800 px, максимум 2000 px.
 7. В заданието трябва да бъдат посочени употребените шрифтове, като се използват само шрифтове от Google Fonts.
 8. Посочва се  цветова гама за брандиране.

 

Подаване на предложенията:

Предложенията се подават на електронен носител на e-mail адрес news-iiptt@unwe.bg

В срок от два работни дни след изпращане на предложението Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер ще потвърди неговото получаване и допускането му до участие в конкурса.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер има  право  да  публикува  на интернет страницата си и официалните си социални мрежи  представените проекти - изображение и описание, както и да ги предоставя на медиите, но единствено във връзка с конкурса.

Подадените предложения ще бъдат прегледани и обработени от жури в състав: представители от ръководния екип на Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер; един представител на Издателски комплекс – УНСС; един външен член на жури посочен от ръководството на ИИСТТ.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер ще покани  автора на спечелилия проект, за да бъде сключен договор за използване на логото и другите създадени авторски материали от страна на ИИСТТ.

 

Важно: До конкурса няма да бъдат допускани лога, които се състоят от или включват гербове, знамена или други символи, както и техни имитации, на държави, както и гербове, знамена или други символи, съкращения или наименования на международни междуправителствени организации. Няма да бъдат допускани и лога, които противоречат на обществения ред или на добрите нрави.

 

Срокове:

 1. Официално обявяване на конкурса – 16.12.2020 г.
 2. Срок за подаване на предложения – 31.01.2021 г.
 3. Срок за оценка на предложенията – 01.02.2021 г. – 10.02.2021 г.
 4. Срок за обявяване на призово място – 11.02.2021 г. – 12.02.2021 г.

 

Награден фонд:

 • Грамота от директора на ИИСТТ;
 • Христоматийно издание: „Интелектуалната собственост в индустрията, селското стопанство, културата, дигиталната среда и компютърните системи, бизнеса с традиционни знания, баланса на фирмата като дълготрайни нематериални активи“ с автори  проф. Борислав Борисов и проф. Владя Борисова;
 • Безплатно онлайн обучение по дисциплината „Авторско право и сродни права“ към Академията на СОИС по съвместната им програма с ИИСТТ;
 • Неплатен стаж в издателския комплекс на УНСС (при желание от страна на победителя).

 

Галерия снимки от Конкурс за лого на ИИСТТ ...