ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Кампания по набиране на кандидати за едногодишен платен стаж по програма Pan-European Seal

четвъртък, 04 февруари 2021 12:33

 

 

Уважаеми студенти,

 

Започна новата кампания на Pan-European Seal 2021/2022 по набиране на кандидати за участие в едногодишен платен стаж в международни институтции.

 

УНСС е член на университетската мрежа на стажантска програма Pan-European Seal. Програмата свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес администрация, международни отношения и комуникации, инженеринг и др.) за насърчаване и разпространение на интелектуалната собственост сред академичната общност. Програмата се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен, Германия и техни партньорски университети.

Програмата дава на младите висшисти с високи постижения достъп до едногодишен (12 месеца) платен стаж в офисите на СЕСИС в Аликанте, Испания или в офисите на ЕПВ в Мюнхен, Германия. Броят на предлаганите длъжности се определя на годишна база.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество с ЕПВ и СЕСИС.

По силата на меморандума, на годишна база, УНСС предлага на двете институции списък със студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.

Официалното начало на кампанията по набиране на кандидатури за периода 2021/2022 е  1 февруари 2021 г. Подаването на документи от страна на студентите към ИИСТТ ще е до 4 март 2021 г. (четвъртък). Одобрените от ИИСТТ студенти ще бъдат информирани, че са включени в списъка с предложени кандидат-стажанти към ЕПВ/СЕСИС до 9 март 2021 г. (четвъртък). Одобрените кандидати трябва да подадат необходимите документи през онлайн платформите на съответната организация, в която желаят да кандидатстват до 31 март 2021 г. (сряда).

Студентите могат се запознаят с всички изисквания и цялостната процедурата по кандидатстване за стажантската програма, както и да следят заложените срокове на сайта на ИИСТТ – www.iiptt.unwe.bg, секция "Професионална реализация" където е публикувана актуална информация предоставена от ЕПВ и СЕСИС. Лице за контакт по програмата е г-н Искрен Константинов, експерт (научноизследователска работа) на ИИСТТ - имейл адрес iskrenk@unwe.bg, тел.: 02 8195 397.

ИИСТТ ви призовава да не се плашите от предизвикателства и да вземете бъдещето си в свои ръце!

 

 

 

Галерия снимки от Кампания по набиране на кандидати за едногодишен платен стаж по програма Pan-Eur ...