ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от крайния доклад на Мисията на СОИС за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България

понеделник, 15 март 2021 12:46

     

Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от крайния доклад на Мисията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за установяване на фактическото състояние на центровете за трансфер на технологии в България, се проведе на 10 март 2021 г. Срещата, която е от ключово значение за заинтересованите страни в трансфера на технологии от получаването на устойчиви резултати от научноизследователска дейност чрез активно взаимодействие между академията и бизнеса,  бе организирана от СОИС съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС), чрез Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) и Патентно ведомство на Република България.  

С ексклузивно видеообръщение онлайн срещата откри г-н Дарън Танг генерален директор на СОИС, като това е първото обръщение за България от встъпването му в длъжност. Г-н Танг не пропусна, в знак на уважение към домакините, да произнесе част от речта си на български език и да спази българската традиция за носене на мартеница. Той  подчерта, че иновациите с български произход са значими и посочи част от българските учени, допринесли за развитието на световната наука, като д-р Стамен Григоров – откривател на млечнокиселата бактерия в киселото мляко, или физикът Георги Наджаков, чието откритие е в основата на класическата електрофотография. 

От страна на българското правителство, специални гости на срещата бяхаг-н Милен Люцканов- заместник-министър на външните работи г-жа Карина Ангелиева- заместник министър на образованието и науката г-жа Яна Топаловазаместник-министър на икономиката. Г-н Бойко Таков - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, г-н Кирил Гератлиев - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“  

Организаторите представиха своите обръщения и коментари в лицето на:  проф. д-р Димитър Димитров- ректор на УНСС и д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство на Република Българиякакто и от проф. д-р Владя Борисова- директор на ИИСТТ, която беше и модератор на официалната част на мероприятието.  

От страна на чуждестранните партньори, в срещата участие взеха г-жа Олга Спасич - началник на секция Трансфер на технологии към СОИС и  г-н Алехандро Рока Кампаня, директор на дирекция „ Интелектуална собственост и иноватори“ в СОИС, г-н Ашли Стивънс - външен експерт на СОИС От страна на Европейската комисия, в среща участие взеха и г-жа Елена Андонова от Съвместен изследователски център на ЕК, г-жа Елизабет Киркорова, Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на ЕК. 

В дискусията се включиха също така представители на университетите, учени от БАН, представители на центровете за трансфер на технологии, бизнес асоциациите и др. 

Акцент от форума бе отбелязания прогрес по отношение на комерсиализирането на интелектуална собственост на университетите и дейностите свързани с технологичния трансфер. Отчетоха се редица постигнати успехи, като приемането на Постановление 61 за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост, както и създаването на Държавна агенция за научни изследвания и иновации. 

След приемането на доклада, по време на срещата се маркираха и насоките за бъдеща работа, а именно подготовка на специалисти в областта интелектуалната собственост и технологичния трансфер за държавните институции, университетите, изследователските организации и бизнеса, както и свързването на различните участници във веригата Академия - Бизнес в иновационна мачмейкинг екосистема (InnoMatch), чрез идентифициране на техните компетенции, способности и съществуваща инфраструктура, за целите на функционалното им обвързване в единна система.  

Припомняме, че проекта на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за установяване на реалното състояние на трансфера на технологии в Република България започна през 2019 г. по инициатива на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) чрез Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) и Патентно ведомство на Република България. Водещата мотивация зад тази инициатива е базирана на интереса на България да подкрепя заинтересованите страни в трансфера на технологии и да получава устойчиви резултати от научноизследователска дейност. Основната цел на проекта бе да се установи състоянието на трансфера на технологии, като ключов елемент в развитието на иновационна екосистема с активно взаимодействие между Академията и Бизнеса и да се разработят препоръки за подобряване на националната среда.  


Видео към събитието може да откриете тук

    

Галерия снимки от Международна среща по представяне и приемане на резултатите и препоръките от кра ...