ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Ново признание за книгата на доц. Николай Крушков "Сигурност, лидерство, креативност"

петък, 23 април 2021 10:09

 

Книгата на доц. Николай Крушков "Сигурност, лидерство, креативност" получи ново признанието, като беше препоръчана на читателите на специализираното международно издание в областта на сигурността и отбраната KOMMANDO - INTERNATIONAL SPECIAL OPERATIONS MAGAZINE K-ISOM. Отдолу може да видите превод от немски на положителната оценка на книгата, която е дадена в изданието.

 

 

Превод: "Който иска да се занимава научно с темата сигурност и в същото време да не изпуска икономиката от поглед, не може да подмине това издание. Скоро и на немски език! Българският генерал Николай Крушков се занимава с тази интелектуална тема интензивно и представя важни основи. При анализа и оценката на нивото на сигурност на фирма или на държава например, остатъчният риск след предприети мерки срещу идентифицирани слаби места обикновено се изразява като състояние на обкръжаваща сигурност. Книгата обхваща развитието и управлението на една концепция за сигурност, системното наблюдение на заплахи, активности за идентификация и оценка на рискове, както и координирана необходима реакция, която да намалява негативните последствия върху институционалните цели. Препоръчано!"

 

Книгата "Сигурност, лидерство, креативност" е плод на професионалния опит и аналитичните умения на автора, който е университетски преподавател в ИИСТТ, пенсиониран генерал и бивш висш служител на Министерство на вътрешните работи на Република България. В книгата умело се съчетава проблематиката във взаимодействията между сигурността, лидерството и креативността, води се диалог между различни професионални области, като се очертава и  ролята и значението на интелектуалната собственост. Това се случва, чрез разкриване на ролята, отредена на креативността в икономическата част на книгата - незаменим инструмент за ефективното лидерство, необходимо за координирането на различни, но взаимосвързани структури, чрез споделяне на задачи и отговорности, с цялостен поглед върху системата. Книгата систематизира и знанията, свързани със сложния характер на сигурността.

 

Книгата на доц. Крушков може да бъде закупена от:

Галерия снимки от Ново признание за книгата на доц. Николай Крушков "Сигурност, лидерство, креатив ...