ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

ИИСТТ сключи споразумение за сътрудничество със ССА

петък, 14 май 2021 17:00

       

Водени от стремежа за развитие на научните изследвания и иновациите в България в областта на селското стопанство, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) сключи споразумение за сътрудничество със Селскостопанска академия. Основният фокус на споразумението е да се изгради работеща връзка: Академия - Академия и Академия – Бизнес, за разпространение на знания, относно закрилата на научните резултати, управлението на интелектуалната собственост в селското стопанство и техния технологичен трансфер за бизнес цели.

    

Работните цели, които ИИСТТ и ССА си поставят е да организират и реализират съвместни инициативи и други дейности, чрез които да се повиши качеството на информираността по въпросите на интелектуалната собственост в областта на селското стопанство; да се стимулира обучението на изследователите по въпросите на интелектуалната собственост, съобразено с потребностите на практиката и утвърдените правила; или да се предостави експертиза по въпросите на интелектуалната собственост и комерсиализиране на научноизследователски резултати в областта на селското стопанство.

     

В лицето на проф. д-р инж. Мартин Банов, председател на ССА и проф. д-р Владя Борисова, директор на ИИСТТ, страните изразиха желание чрез съвместни усилия да допринесат за развитие на ефективен обмен на знания, умения и идеи между академичната област, бизнеса, държавните институции и обществото.

    

Споразумението за сътрудничество със ССА е част от поредица подобни договори, които ИИСТТ сключи от началото на годината с авторитетни академични и бизнес институции. Основната цел на колаборациите е повишаване качеството на информираността по въпросите на интелектуалната собственост и практическото решаване на казуси и въпроси, свързани с високата професионална компетенция на експертите от ИИСТТ.

   

   

  

  

 

Галерия снимки от ИИСТТ сключи споразумение за сътрудничество със ССА ...