ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Участие на колеги от ИИСТТ-УНСС в съвместна инициатива на ПВ на Р.България и СЕСИС

петък, 28 май 2021 17:00

        

Днес, участие взеха гл. ас. д-р Силвия Тодорова и докторант Николай Ст. Братов от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер-УНСС в съвместната инициатива на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, проведена под надслов- “Автентичността е вечна”, свързана със закрилата на права на притежатели на обекти на интелектуална собственост и борбата със стоките “фалшификати”, с подкрепата на Столична община.

                     

 Д-р Силвия Тодорова-ИИСТТ, докторант Николай Ст. Братов-ИИСТТ, гл. експерт Ирина Николова- Патентно ведомство на Република България (от ляво на дясно)    

                      

Д-р Силвия Тодорова-ИИСТТ, докторант Николай Ст. Братов-ИИСТТ, гл. експерт Ирина Николова- Патентно ведомство на Република България (от ляво на дясно)   

        

        

За повече информация виж тук.

    

    

    

Галерия снимки от Участие на колеги от ИИСТТ-УНСС в съвместна инициатива на ПВ на Р.България и СЕС ...