ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

ИИСТТ с основна роля в решаването на казуса „Празник на Розата“

понеделник, 31 май 2021 14:00

    

С помощта на професионалната експертиза и отлична подготовка в материята, свързана с търговските марки и патентите, представител на академичния състав на ИИСТТ и мениджър трансфер на технологии към Офиса за трансфер на технологии в института гл. ас. д-р Силвия Тодорова, доведе до успешен финал казуса относно правата върху марката „Празник на Розата“. Гл. ас. д-р Силвия Тодорова е и член на Асоциация "Царици на розата" и вече 6 години работи по защитата на правата върху марката между Община Карлово и Община Казанлък. Казусът е с национално значение и бе широко медийно отразен покрай честванията, посветени на красотата, цветята и милосърдието, чиято история бележи над 118 годишна традиция.

    

Към днешна дата, след възникнал спор относно правата върху марката „Празник на Розата“ и редица производства пред Патентно ведомство на Р България и Софийски градски съд между двете общини на 10.12.2020 г. се сключи споразумение за съвместно притежание на правата на марка рег. № 133543 „ПРАЗНИК НА РОЗАТА“ – словна, заявена на дата 05.08.2014 г., регистрирана на името на Община Карлово и Община Казанлък на 19.04.2021 г. Предстои регистрацията на още една съвместна марка вх. № 138551 „ПРАЗНИК НА РОЗАТА“, заявена на 01.10.2015 г. за по-голям обхват стоки и услуги.

   

   

   

   

  

  

Галерия снимки от ИИСТТ с основна роля в решаването на казуса „Празник на Розата“ ...