ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание"

вторник, 01 юни 2021 9:15

  

Университета за национално и световно стопанство и Фондация "Карол Знание" сключиха споразумение за стратегическо партньорство.

 

 

Фондация "Карол Знание" покрепя млади учени с приложни проекти и е разработила програмата "Предприемачи в науката", за да изгражда предприемаческо мислене и умения, които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на финансиране, стартиращ бизнес, патентоване или друг вид реализация.

 

Предметът на споразумението е сътрудничество в изграждането на предприемачески умения и създаването на нови възможности за реализацията на студенти, докторанти и учени, участници в програмата "Предприемачи в науката".

 

Основни цели, които страните си поставят са постигането на синергичен ефект между университетското образование и преакселераторската програма на Фондация "Карол Знание", както и създаване на възможности за развитие и комерсиализация на бизнес идеи, развивани от студенти и докторанти на УНСС и др.

 

На база споразумението Институтът по интелектуална собстветност и технологичен трансфер, Институтът по предприемачество и Междууниверситетския център за развитие на кариерата ще осъществяват тясно сътрудничество с Фондацията.

 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер ще бъде представен в програмата "Предприемачи в науката" от своя директор проф. Владя Борисова, която ще бъде един от лекторите в програмата.

 

На събитието в зала „Тържествена” присъстваха проф. д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Владя Борисова, директор на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ), доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество, Ангел Стойков, председател на Студентски Съвет при УНСС и  Илиян Чабуклийски, секретар на Студентски съвет при УНСС.

 

 

Галерия снимки от Споразумение за стратегическо партньорство между УНСС и Фондация "Карол Знание" ...