ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“, организирана от ИИСТТ към УНСС и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

сряда, 23 юни 2021 18:15

КРЪГЛА МАСА

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ – ДВИГАТЕЛ ЗА

УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

ОТ НАУКА КЪМ ИНОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

    

под патронажа на Президента на Република България

организирана от

Института по интелектуална собственост

и технологичен трансфер на УНСС

и

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

        

На 29 юни 2021 г. от 9 ч., хибридно – на място в голяма конферентна зала на УНСС и онлайн в платформата MS Teams ще се проведе кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“, организирана от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) към УНСС и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Събитието се провежда под патронажа на Президента на Република България във връзка с инициативата „Три морета“, по приоритета за „устойчивост в икономическото развитие чрез синергия между образование, наука, технологии и иновации“.

    

В срещата ще вземат участие представители на Държавна агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), Патентно ведомство на Република България, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Български държавни железници, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и други държавни институции, включително и заинтересовани представители на бизнеса.

По време на мероприятието ще бъдат представени доклади по темите:

· Дигиталната конкурентоспособност на бизнеса

проф. д-р Мария Маркова, ръководител секция Индустриална собственост и бизнес, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС

· Изкуственият интелект в информационните технологии

доц. д-р Мариана Тодорова, футуролог, изследовател в Института по философия и социология, БАН и гост-преподавател в ИИСТТ

· Интелектуалната собственост в информационните технологии – патентоване на компютърно приложими изобретения, 3D принтиране, изкуствен интелект. Домейн имена

г-жа Владислава Петрова, представител по индустриална собственост и мениджър трансфер на технологии, Офис за трансфер на технологии на УНСС

· Дигитализиране на услугите на Патентно ведомство

г-жа Ирина Николова, главен експерт, Дирекция административно-правни дейности и международно сътрудничество, Патентно ведомство на Република България

· Цифровизацията на телевизионния ефир в България – 8 години по-късно

г-жа Анна Танова-Атанасова, изпълнителен директор, АБРО

· Цифровизация на радиоефира- предизвикателства и перспективи

гл. ас. д-р Христин Стрижлев, директор на Центъра за информационно обслужване към ИИСТТ на УНСС, член на борда на директорите, „Медийна група България“

г-н Атанас Генов, председател на УС на АБРО

    

Кръглата маса ще се излъчва онлайн на уеб страницата на УНСС. Линкът за излъчването на мероприятието ще бъде публикуван тук в деня на кръглата маса.

   

Онлайн излъчването ще е достъпно и във фейсбук страницата на УНСС - https://www.facebook.com/unwebg

   

За участие в кръглата маса, се присъединете към видеоконферентната платформа MS Teams – линк към събитието. Присъединяването става 10 минути преди началото на събитието. Тест на платформата ще се проведе 20 минути преди началото на събитието. При проблем с присъединяването може да се обърнете към: [email protected] или на телефон 0883 567 380.

   

Галерия снимки от Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически рас ...