ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Кръгла маса на тема „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“

петък, 02 юли 2021 14:10

 

Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ се проведе хибридно в УНСС. Форумът е организиран от Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) към УНСС и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Събитието се провежда под патронажа на президента на Република България във връзка с инициативата „Три морета“, по приоритета за „устойчивост в икономическото развитие чрез синергия между образование, наука, технологии и иновации“. На събитието присъства министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги ТодоровПоздравителен адрес беше получен от министъра на икономиката Кирил Петков. 

 

 

Участие взеха представители на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), Патентното ведомство на Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българските държавни железници, Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и други държавни институции, включително и заинтересовани представители на бизнеса.

 

 

Като домакин на събитието ректорът на УНСС проф. д-р Димитър  Димитров приветства гостите и участниците във форума, като изтъкна: „Темата за интелектуалната собственост е много голяма, а ние, използвайки нашия потенциал,  като най-голям бизнес университет, със 100-годишната си история и с дейността на  ИИСТТ, успешно можем да развиваме това направление, така че то да стане двигател за икономическия растеж на България. Въпросите на интелектуалната собственост са важна тема от гледна точка на икономиката и сигурността". 

 

 

Проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС подчерта връзката между интелектуалната собственост и икономическия растеж. Като основател на катедра „Интелектуална собственост“ и един от доайените по въпросите и проблемите на интелектуалната собственост в България, той онагледи с исторически примери значението и важността на тази област. Проф. Борисов припомни, че ИИСТТ е единственото звено в България по въпросите на интелектуалната собственост, което се занимава точно с проблемите на бизнес реализацията на интелектуалната собственост. „Световната организация по интелектуална собственост (СОИС - WIPO) и Академията към СОИС нямат практика да сключват договори със структури по света. Те работят с външните министерства на държавите и понякога със съответното ведомство. СОИС до сега е сключила само 3 договора в света с университетски структури за развитие на интелектуалната собственост - единият е с Университета  Бокони (Università Commerciale Luigi Bocconi), вторият е с Института за изследване на интелектуалната собственост „Куин Мери“ към Лондонския университет и третият е с УНСС“.  В заключение проф. Борисов каза: „Днешната конференция ще добави още един щрих в развитието на процеса за икономизация на интелектуалната собственост“.   

 

 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров се обърна към присъстващите: „Живеем във времена, когато изкуствения интелект измества традиционните бизнес процеси, онлайн търговията набира голяма сила, а социалните медии са основен начин на комуникация. Пред нас стоят редица важни въпроси като гарантирането на правата на интелектуална собственост и улесняването на технологичния трансфер. Развитието на много индустрии и бизнес е базирано на защитата на интелектуалната им собственост. Необходима е и известна доза алтруизъм в използването на данните от обществения сектор - процес, който се регулира и на общоевропейско ниво“. 

Министър Тодоров отбеляза огромната роля на УНСС, който близо 30 години е основен фактор на национално ниво в подготовката на кадри в областта на интелектуалната собственост за държавното управление, бизнеса и неправителствения сектор. Една от основните задачи на ИИСТТ е да спомогне трансформирането на икономиката в иновативна, чрез управление на интелектуалната собственост и технологичния трансфер. Ролята на ИИСТТ и темата на настоящата кръгла маса стават особено актуални и след публикуването от ЕК на новия План за действие в областта на интелектуалната собственост. Основният стремеж на европейските предприятия е да се възползват максимално от своите изобретения и творби, за да оползотворят своите нематериални активи, за да бъдат адекватни за икономиката и обществото. „Всичко изброено дотук, както и възможността да се получават бързи, обосновани становища и експертизи за бизнеса, за държавното управление, по различни стратегически документи, по конкретни въпроси, свързани с интелектуалната собственост и технологичния трансфер, превръщат Института в наш партньор“, изтъкна министър Георги Тодоров.

 

 

Поздравителен адрес от името на президента на РБ Румен Радев прочете Любомира Ганчева, съветник на президента по икономика и инвестиции. В него се каза: „Темата за устойчив икономически растеж винаги е била водеща за мен като държавен глава. В тази връзка бих искал да подчертая ролята на интелектуалната собственост и технологичния трансфер като свързващо звено между науката и иновациите и за изграждането на междуинституционалната инфраструктура. Убеден съм, че вашата кръгла маса ще се превърне в подходящо място за обмяна на опит и познания на международно ниво!“ 

„В качеството ми на министър на икономиката, бих искал да ви уверя, че Министерство на икономиката е пряко ангажирано с осъществяване на перспективите за разработване на иновациите. Сигурни сме, че тази политика ще допринесе за по-устойчиво и целесъобразно развитие на българската иконмика. Работим активно по посока постигане на интелигентен растеж чрез изграждането на икономика, основаваща се на знания", се казва в поздравителния адрес на министъра на икономиката Кирил Петков, с който той пожела успех на участниците в кръглата маса.

 

 

Мартин Дановски, председател на Държавната агенция за научни изследвания и иновации благодари за поканата и сподели, че ясно осъзнава специалната роля да представлява една нова институция, натоварена със съвсем основателни очаквания да има ключов принос към изграждането и подкрепата на една бъдеща научноизследователска и иновационна екосистема в България. „От днешна гледна точка, може би вече звучи съвсем естествено да говорим за икономическа трансформация и икономика с добавена стойност. Изборът да растем и да развиваме нашата икономика не само като вдигаме оборотите и увеличаваме обемите, а като сменим двигателя и софтуера, е доста интелигентен. Именно във връзката на научноизследователските и иновационните системи, се крие този неоползотворен момент, в дефицита на взаимодействието между тях се крие най-голямата възможност за този бърз и конкурентен ръст. Няма да изненадам никого, ако кажа, че интелектуалната собственост е ключ към тази възможност и колкото по-бързо бъде осъзната толкова по-добре.“    

 

 

Проф. д-р Владя Борисова, председател на Патентното ведомство на РБ благодари за подкрепата и проявения интерес, за желанието за работа в посока припознаване на интелектуалната собственост и нейното значение за иновациите, инвестициите и икономическия растеж в страната. „Патентното ведомство активно комуникира, както с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, така и с университетите и изследователските институции. Ведомството оказва голяма подкрепа в комуникацията между всички заинтересовани страни, но едновременно с това активно продължава да работи и за изграждането на единна мрежа за обединяване на функциите им, което ще позволи изграждането на работеща иновационна екосистема, която на практика ще подпомогне трансфера на научните изследвания към иновациите и оттам - интересът към инвестиции и икономическия растеж. Един от приоритетите на ведомството е да работи силно в насока: наука, технологии, иновации и инвестиции.“  

 

 

Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, пожела успех на кръглата маса, но изрази и притеснение от това, че няма вътрешната убеденост на бизнеса, че тези теми са  важни. „И когато говорим за оползотворяване на средства, фирмите, ако нямат вътрешната убеденост, че дигитализацията, интелектуалната собственост и иновациите ще ги направят по-конкурентноспособни, инвестициите няма да отидат на правилното място и няма да бъдат оползотворени със сигурност. Бизнесът трябва да разбере, че това е нещото, което ще го задържи на борда. Иновациите ще издърпат бизнеса напред, а ние трябва да даваме повече добри примери в тази посока.“  

На срещата инж. Никола Василев, изпълнителен директор на Холдинг БДЖ ЕАД и Бисер Минчев, зам.-генерален директор на ДП „Национална железопътна инфраструктура“, представиха компаниите, които представляват, като изтъкнаха ролята на интелектуалната собственост в дейността им.

 

„Дигиталната конкурентоспособност на бизнеса“представена от проф. д-р Мария Маркова, ръководител на секция „Индустриална собственост и бизнес“ - Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер към УНСС; „Изкуственият интелект в информационните технологии“ – доклад на доц. д-р Мариана Тодорова, футуролог, изследовател в Института по философия и социология, БАН и гост-преподавател в ИИСТТ; Владислава Петрова, представител по индустриална собственост и мениджър „Трансфер на  технологии“ - Офис за трансфер на технологии на УНСС, която обърна внимание на интелектуалната собственост в информационните технологии – патентоване на компютърно приложими изобретения, 3D принтиране, изкуствен интелект, домейн имена.

Темата „Дигитализиране на услугите на Патентно ведомство“ разясни Ирина Николова, гл. експерт, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“ - Патентно ведомство; за „Цифровизацията на телевизионния ефир в България – 8 години по-късно“ говори Анна Танова-Атанасова, изпълнителен директор - АБРО; гл. ас. д-р Христин Стрижлев, директор на Центъра за информационно обслужване към ИИСТТ на УНСС, член на борда на директорите, „Медийна група България“ представи темата „Цифровизация на радиоефира - предизвикателства и перспективи“.

 

 

 

 

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономич ...