ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Преподавател на ИИСТТ-гл. ас. д-р Силвия Тодорова с презентация по Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот

четвъртък, 08 юли 2021 12:00

   

Гл. ас. д-р Силвия Тодорова с презентация по Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот

     

Преподавателят на ИИСТТ гл. ас. д-р Силвия Тодорова представи завладяваща презентация по време на Втората работна среща на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи”. Темата на проекта на гл. ас. д-р Тодорова бе “Закрила на изобретения, полезни модели, сортове растения и породи животни”, а поканата към нея за участие в престижния форум дойде няколко месеца след подписаното споразумение за сътрудничество между ИИСТТ и ССА.

    

Екип от общо над 130 учени и експерти, между които представители на 9 института на Селскостопанска академия (ССА), 3 института на БАН и на 3-те ВУЗ-а: Аграрен университет (АУ) - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора и Университет по хранителни технологии – Пловдив вече трета година изпълнява дейности по Компонент 1 на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-Храни). Фактическата структурата на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“ обхваща 3 работни пакета, 8 научни задачи и 29 дейности. Анализирани бяха постигнатите резултати и параметри на заложени индикатори, планирането, подготовката и публикуването на научните материали и не на последно място - реалната видимост и публичност на тези резултати.

        

   

Галерия снимки от Преподавател на ИИСТТ-гл. ас. д-р Силвия Тодорова с презентация по Националната  ...