ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

РАЗКРИВАНЕ НА КАТЕДРА "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР" В СЪСТАВА НА БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ НА УНСС !!!

четвъртък, 29 юли 2021 11:00

    

Уважаеми колеги и студенти, 

     

Информираме ви за структурните промени, настъпили в Института по интелектуална собственост и  технологичен трансфер, съгласно Решение на Академичния съвет № 4 от 07 юли 2021г. за разкриване на катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" в състава на Бизнес факултет на УНСС, в която катедра ще се осъществява обучението на нашите студенти и докторанти без да произлизат от това някакви промени по отношение на обучението.

  

  

   

Галерия снимки от РАЗКРИВАНЕ НА КАТЕДРА "ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР" В СЪСТ ...