ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Свидетелство за регистрация на търговска марка ИИСТТ 1991 ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР УНСС СОФИЯ

сряда, 03 ноември 2021 19:57

   Университът за национално и световно стопанство вече е притежател на регистрирана търговска марка с наименование ИИСТТ 1991 ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР УНСС СОФИЯ. 

   

   Заявката за регистрация е подадена на 27.04.2021 г. и регистрирана на 06.10.2021 г. за услуги от класове 41, 42 и 45 от Международната класификация на стоките и услугите. 

   Срокът на действие на регистрацията е до 27.04.2031 г. като може да бъде подновена за нови 10 години неограничен брой пъти.

   Свидетелството за регистрация, както и пълния списък на услугите, за които е регистрирана марката можете да намерите по-долу в прикачените файлове.

   

Прикачени файлове:

application/pdf Свидетелство за регистрация.pdf - 3034 KB

Галерия снимки от Свидетелство за регистрация на търговска марка ИИСТТ 1991 ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУА ...