ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер

четвъртък, 13 януари 2022 15:15

 

От 4.01.2022 г. до 21.01. 2022 г. може да кандидатствате за прием в магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство. Документите за кандидатстване могат да се подават и онлайн

Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС предлага обучение на студенти в ОКС "Магистър" за следните специалности:

  • Интелектуална собственост и бизнес - 2 семестър, редовна форма на обучение, учебен план;
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в индустрията" - 2 семестъра, индивидуална форма на обучение, учебен план;
  • Творчески индустрии и бизнес със специализация "Интелектуална собственост и бизнес в културата" - 2 семестъра, индивидуална форма на обучение, учебен план.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен „Магистър“ се извършва чрез конкурс по документи и не е необходимо да се полага изпит.

Обяването на класирането ще стане на 25.01.2022 г., като резултата може да видите на сайта на УНСС, секция Прием -> Магистри, чрез бутона "Проверка на резултатите", като въведете като потребителско име Вашият входящ номер (предоставя се при подаването на кандидатстудентските документи), а паролата са инициалите на Вашите три имена.

Срокът за записване на новоприетите студенти е от 27.01 до 4.02.2022 г.

 

Академичният състав на Катедра Интелектуална собственост и технологичен трансфер Ви пожелава успех!


За повече информация

Документи за кандидатстване

Документи за записване

Галерия снимки от Кандидатсвайте в магистърските програми на Катедра Интелектуална собственост и т ...