ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

Търсене: Новини

Меморандум за сътрудничество между катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и "Адвокатска кантора "Павлов & Ko"

понеделник, 14 март 2022 18:14

На 11.03.2022 г. се подписа меморандум за сътрудничество между катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ и адвокатска кантора "Павлов & Ko". 

По силата на меморандума, студентите от специалностите „Творчески индустрии и бизнес“ и „Интелектуална собственост и бизнес“ на катедрата ще имат възможност да избират "Адвокатска кантора "Павлов & Ko" за организация, в която да преминат задължителната си стажантска практика.

 

Адвокатска кантора "Павлов & Ko"  е адвокатска кантора, създадена да предоставя пълен набор от услуги за интелектуална собственост, обхващащи целия процес от придобиване на права върху интелектуална собственост до принудително изпълнение и съдебни спорове. В допълнение, към защитата на интелектуалната собственост, която е основната дейност на дружеството, се предоставят също консултации за съдебни спорове и в областта на конкуренцията, поверителността и защитата на данните, корпоративното и търговското право.

 

Екипът на "Адвокатска кантора "Павлов & Ko" се състои от успешно кариерно развити експерти и представители по индустриална собственост, както и с дългогодишен опит в областта на интелектуалната собственост.

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество между катедра „Интелектуална собственост и технолог ...