ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Публична лекция "Дигитални предизвикателства пред интелектуалната собственост в творческите индустрии"

сряда, 02 ноември 2022 14:26

 

На 31 октомври от 14.30 ч. в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на Университета за национално и световно стопанство се проведе публична лекция на ас. д-р Димитър Ганчев на тема "Дигитални предизвикателства пред интелектуалната собственост в творческите индустрии". 

  

Ас. д-р Димитър Ганчев

   

Директорът на Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер д-р Иван Начев представи д-р Ганчев пред аудиторията, като постави фокус върху дългогодишната му работа в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Д-р Ганчев е заместник-директор в сектор „Авторско право и творчески индустрии“ в СОИС, Женева. В своята професионална дейност в СОИС д-р Ганчев се фокусира върху въпроси, свързани с икономическите аспекти на авторското право и сродните му права, техния принос за икономическото развитие, както и използването на авторското право от творците в ежедневната им дейност. Той е отговарял за изследователски проекти в СОИС за установяване на методологии за оценка на икономическото, социалното и културното въздействие на авторското право върху творческите индустрии, оценка на въздействието на пиратството, предоставяне на доказателства за изготвяне и прилагане на политика свързани с авторско право, изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността относно творческите индустрии.

  

Ас. д-р Иван Начев, в.и.д. директор на ИИСТТ

  

В презентацията си д-р Ганчев обърна внимание на дигиталните предизвикателства, които стоя пред интелектуалната собственост и в частност авторските и сродни права. Той очера основни тенции в областта, включително различните приложения на  изкуствения интелект  в творческите индустрии.

  

Конферентна зала на ИИСТТ

  

 

Галерия снимки от Публична лекция "Дигитални предизвикателства пред интелектуалната собственост в  ...