ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Публична лекция на г-н Вени Марковски на тема "Новата бизнес среда"

вторник, 15 ноември 2022 9:52

 

На 11 ноември от 15.00 ч. в Конферентна зала на Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на Университета за национално и световно стопанство се проведе публична онлайн лекция на г-н Вени Марковски на тема "Новата бизнес среда".

 

 

Проф. д-р Мария Маркова, зам.-директор по НИД на ИИСТТ и ръководител на Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер" представи г-н Марковски пред участниците в публичната лекция. Г-н Вени Марковски е председател на неправителствената организация „Интернет общество - България“ и вицепрезидент на ICANN, отговарящ за отношенията с ООН, агенциите на ООН и постоянните мисии към ООН в Ню Йорк. Той завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1993 г. съосновава, а до 2002 г. ръководи първия в София (и втори в България) интернет-оператор  BOL.BG. От 2002 се занимава с проекти в областта на свободния софтуер и софтуера с отворен код. Ръководи проект на Програма за развитие на ООН и участва в проекти на Европейската комисия, насочени към популяризиране и разработване на приложения, базирани на свободен софтуер и софтуер с отворен код. Марковски е член е на българската делегация на срещата на върха по въпросите на Информационното общество през 2005 година в Тунис. Посочен е от Генералния секретар на ООН за член на Групата на съветниците към Форума за управление на Интернет (2005-2007 г.; 2018-2020). От ноември 2012 г. е вицепрезидент на ICANN, отговарящ за Русия, Източна Европа и страните от ОНД, а от март 2014 г. е вицепрезидент, отговарящ за отношенията с ООН, агенциите на ООН и постоянните мисии към ООН в Ню Йорк. Бил е координатор на Глобалната инициатива за политиката в Интернет за България. В продължение на три години е съветник по международните проекти на председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения към Министерския съвет на Република България. Бил е съветник на Националния координатор по киберсигурност.

 

 г-н Вени Марковски

Г-н Марковски очерта пред студентите актуални проблеми пред съвременната бизнес среда свързани с информационните технологии и интернет. Пред аудиторията, той отдели внимание на въпрос, който е част от обучението на студентите на Катедра "Интелектуална собственост и технологичен трансфер", а именно домейн имена. На база опита си като вицепрезидент в Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN), г-н Марковски сподели своите знания с участниците в публичната лекция.

 

Галерия снимки от Публична лекция на г-н Вени Марковски на тема "Новата бизнес среда" ...