ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

ИИСТТ и САПЗАПА организират кръгла маса на тема "ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В АРХИТЕКТУРАТА"

сряда, 23 ноември 2022 9:40

 

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер /ИИСТТ/ на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/, съвместно със Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/, организират

КРЪГЛА МАСА

НА ТЕМА:

„ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В АРХИТЕКТУРАТА“

 

Кръглата маса ще се проведе на 1 декември 2022 г. от 13.00 ч.,

Конферентна зала на ИИСТТ, УНСС

1700 София, р-н „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19

  

На кръглата маса ще бъдат обсъдени ползите за архитектите от правата върху интелектуална собственост, нормативната база и възможностите за нейното подобряване. Ще бъде направен преглед на съдебна практика и на успешно решени казуси.

  

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер е основно звено на УНСС с 20-годишен опит в областта на интелектуалната собственост. Основната дейност на Института е извършването на научноизследователска дейност в областта на интелектуалната собственост. ИИСТТ има дългогодишни и успешни партньорски отношения с водещите международни и национални организации в своето направление.

Сдружение на архитектите-проектанти в защита на авторското право в архитектурата /САПЗАПА/ - България” е организация за колективно управление на авторски права на архитекти-проектанти. В правоспособността на Сдружението попада регистрацията и колективното управление, вкл. защитата на права върху целият спектър от произведения отнасящи се до архитектурата, като архитектурни дизайни, карти, схеми и планове, реализирани произведения на архитектурата, приложени устройствени планове, одобрени архитектурни проекти и др.

 

 

 

Галерия снимки от ИИСТТ и САПЗАПА организират кръгла маса на тема "ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ  ...