ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Кандидатствайте за едногодишен платен стаж в ЕПВ или СЕСИС!

сряда, 18 януари 2023 11:43

 

 

Уважаеми студенти,

 

Започна новата кампания на Pan-European Seal 2023/2024 по набиране на кандидати за участие в едногодишен платен стаж в международни институции.

 

УНСС е член на университетската мрежа на стажантска програма Pan-European Seal. Програмата свързва академичните среди и пазара на труда в различни области (интелектуална собственост, право, финанси, бизнес администрация, международни отношения и комуникации, инженеринг и др.) и се изпълнява от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Аликанте, Испания и Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен, Германия.

Програмата дава на младите висшисти достъп до едногодишен (12 месеца) платен стаж в офисите на СЕСИС в Аликанте, Испания или в офисите на ЕПВ в Мюнхен, Хага, Виена, Берлин или Брюксел.

По силата на меморандума, на годишна база, УНСС предлага на двете институции списък с подбрани студенти, от които на конкурсен принцип ЕПВ и СЕСИС избират най-подходящите за провеждане на едногодишен платен стаж, вземайки предвид изискванията на програмата и нуждите на двете институции.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) e координатор от страна на УНСС по меморандума за сътрудничество с ЕПВ и СЕСИС. Крайният срок за подаването на документи от страна на студентите към ИИСТТ е 24 февруари 2023 г. (петък). Подаването се извършва онлайн на имейл адрес [email protected] . Одобрените от ИИСТТ студенти ще бъдат информирани, че са включени в списъка с предложени кандидат-стажанти към ЕПВ/СЕСИС до 28 февруари 2023 г. (вторник). Одобрените кандидати трябва да подадат необходимите документи през онлайн платформите на съответната организация, в която желаят да кандидатстват (до 15 март 2023 г. за кандидатстващите в ЕПВ и до 31 март 2023 г. за кандидатстващите в СЕСИС).

Студентите могат се запознаят с всички изисквания, срокове, документи и цялостната процедурата по кандидатстване за стажантската програма на сайта на ИИСТТ – iiptt.unwe.bg, в секция „Професионална реализация“ където е публикувана актуална информация предоставена от ЕПВ и СЕСИС. Лице за контакт по програмата е г-н Искрен Константинов, експерт (научноизследователска работа) на ИИСТТ - имейл адрес [email protected], тел.: 02 / 8195 397.

ИИСТТ ви призовава да не се плашите от предизвикателства и да вземете бъдещето си в свои ръце!

Галерия снимки от Кандидатствайте за едногодишен платен стаж в ЕПВ или СЕСИС! ...