ИНСТИТУТ ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР "ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ"

Търсене: Новини

Катедра ИСТТ организира научен форум „ЗАЩИТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ – НАРУШЕНИЯ, МЯСТО И РОЛЯ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА“

понеделник, 13 февруари 2023 13:55

 

На 17 февруари 2023 г. от 14 ч., в Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) ще се проведе Научен форум „Защита на права на интелектуална собственост – нарушения, място и роля на правоохранителната система“, организиран от Катедрата по „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“ на УНСС .

Фокус на вниманието са изключителните права на интелектуална собственост. Представят се видовете нарушения, законовите основания за преследване на нарушенията, възможностите за защита при нарушени права върху обекти на интелектуална собственост. В научния форум се дискутират формите и видовете нарушения на права на интелектуалната собственост, защитата при нарушения на права на интелектуална собственост по административен и съдебен ред, както и функциите и ролята на съдебни, митнически и гранични органи и eксперти. Във форума ще вземат участие представители на академичната общност, на съдебните и митнически органи и институции, вещи лица, патентни представители и представители на бизнеса.

 

Галерия снимки от Катедра ИСТТ организира научен форум „ЗАЩИТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНО ...